Terminal za daljinsko očitavanje fiskalne memorije

Terminal za daljinsko očitavanje fiskalne memorije ITGcc-04 korisnicima nudi sledeće:

a.    ispunjenje svih funkcija propisanih Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni Glasnik RS”, broj 135/04), zahteva Poreske uprave i preporuka operatera mobilne telefonije,
b.    daljinsko administriranje fiskalnih kasa korisnicima koji žele da na efikasan i ekonomičan način očitavaju željene informacije sa proizvoljnog broja svojih udaljenih fiskalnih kasa, kao i da ažuriraju njihove radne parametre, ne remeteći proces prodaje.