Uređaj za monitoring uređaja za neprekidno napajanje (UPS)

SDD ITG je osmislio i razvio Uređaj za monitoring uređaja za neprekidno napajanje.

Uređaj je namenjen kompanijama koje imaju razgranatu mrežu računara, potencijalno na udaljenim lokacijama, sa instaliranim uređajima za besprekidno napajanje, koje žele da prate rad istih. Modul pruža informaciju o tome da li je na nekoj kritičnoj tački došlo do nestanka struje ili je baterija nekog UPS-a pala na 10%. Uređaj daje informaciju i o prekomernoj potrošnji. Ukoliko neki od uređaja povuče previše struje kao posledica neispravnosti u radu, kompanija će imati informaciju o nastanku kritičnog događaja i moći će da preduzme neophodne radnje.