Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
znakovi pitanja
brošure

Dnevno-noćni trezor

TEHNIČKI OPIS

STADARDNA VERZIJA


Dnevno-noćni trezor izveden je tako da omogućuje jednostavno i lako deponovanje i predaju novca u trezor poslovne banke u svakom trenutku u toku 24 h.

IZVEDBA SA ELEKTRONSKIM PRAĆENJEM I EVIDENTIRANJEM

Ovaj trezor (eDNT) ugrađuje se tako da je dostupan korisnicima, nezavisno od toga da li je u toku radno vreme poslovne banke.

Mesto ugradnje su uglavnom fasadni zidovi objekta ili drugi zidovi koji su sve vreme dostupni korisnicima.

Dnevno-noćni trezor se sastoji iz četiri osnovna sklopa i to: kućište, sigurnosna vrata sa mehanizmom za zabravljivanje, sigurnosni obrtni bubanj i sprovodni kanal. Dužina sprovodnog kanala zavisi od nacina ugradnje dnevno-noćnog trezora (varijanta I, II i III).

Sklop dnevno-noćnog trezora ugrađuje se u pripremljen otvor u zidu, tako što se zavarivanjem pricvršćuje za armaturu uz podešavanje i dovođenje mehanizma u funkcionalni položaj. Posle ove operacije postavlja se sprovodni kanal i zavaruje za kućište dnevno-noćnog trezora i ranije pripremljenu
kasu (sef). Ukoliko se neseseri korisnika prikupljaju u trezorskom prostoru, drugi kraj sprovodnog kanala se fiksira u pripremljen otvor u zidu trezora. Po okončanju ovih poslova pristupa se ugradnji betona.

Pored funkcija koje obezbezbeđuje standardna varijanta dnevno-noćnog trezora, ova izvedba, na bazi RFID (Radiofrekventna identifikacija) tehnologije omogućava sledeće:


– Kada korisnik otvori vrata dnevno-noćnog trezora svojom identifikacionom beskontaktnom karticom, sistem ga prepozna (identifikuje) kao registrovanog i ovlašćenog korisnika usluga trezora;

– Stavljanjem nesesera, koji na sebi takođe nosi identifikacionu beskontaktnu karticu, sistem dobija potvrdu da je sadržaj odložen u sigurnosni obrtni bubanj. Sistem je sada u stanju da proveri da li su identifikacione kartice korisnika i nesesera uparene (da li pripadaju istoj firmi) i da, u slučaju da nisu, uključi alarm.

– Kada korisnik aktivira mehanizam sigurnosnog obrtnog bubnja, neseser prolazi kroz sprovodni kanal u prostor za deponovanje, čime je stečen uslov da se potvrdi ceo postupak. Ukoliko neseser ostane zaglavljen u bubnju sistem ga detektuje i uključuje alarm.

– Potvrda ispravno izvedenog postupka ulaganja novca vrši se tako što korisnik dobija priznanicu sa mini štampača koji se nalazi na kucištu trezora, a banka iste podatke ima na raspolaganju na memoriji elektronskog uređaja. Ove podatke banka preuzima u posebnu bazu podataka o izvršenim transakcijama, koje je naknadno moguće analizirati posebnim softverom koji se isporučuje zajedno sa eDNT. Potvrda o deponovanju sadrži obavezno naziv korisnika i vreme kada je ulaganje obavljeno.

 

Povratak na prethodnu stranicu

 


Anketa
Koja je Vaša stručna oblast?