Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
znakovi pitanja
brošure

Sistem za kontrolu kolske vage ACTAV™


Sistem za kontrolu kolske vage je kompletan sistem za upravljanje radom, kontrolu i monitoring kolske vage, namenjen kompanijama koje u svom poslovanju imaju potrebu za merenjem težine utovara/istovara tj. punih i praznih vozila.
Sistem je baziran na najsavremenijim rešenjima, kako po pitanju hardvera tako i softvera. Ugrađuje se kao dodatak na postojeću instalaciju vage, uz minimalne građevinske radove.
Pristup vagi je branjen rampama i omogućava se samo uz pokazivanje validne RFID beskontaktne kartice na čitaču kartica. Na taj način se jedinstveno identifikuje vozač vozila (identifikacioni podaci upisani su u memoriju kartice) i ukoliko je kartica validna transakcija merenja može da otpočne.
Ceo proces merenja i uzorkovanja se snima IP kamerama i arhivira, što omogućava jednostavan i brz pregled transakcija iz softverskog paketa.

Iz softverskog paketa se vrši nadzor i upravljanje transakcijom merenja. Softver omogućava operateru praćenje i kontrolu rada rampe, kolske vage i IP kamera, kao i proveru ispravnosti kartica i transakcija.

Operater inicira pojedine korake koji su validirani u smislu logičkog sleda događaja i ispunjenosti potrebnih uslova za svaki pojedinačni segment procesa:
•    ispravan redosled merenja vozila u smislu puno/prazno
•    vozilo može da pristupi platformi samo kada je prazna
•    rampa se podiže samo ukoliko je snimljena tablica
•    vozilo može da napusti platformu samo ukoliko je snimljeno
uzorkovanje itd.

U softverskom paketu je omogućena pretraga obavljenih merenja prema definisanom kriterijumu (kompanija, registarska oznaka, operater, status, datum, period u toku dana i izmerena količina), generisanje i štampanje izveštaja, pregled filmova i slika po pojedinim merenjima, prikaz trenutnog stanja transakcija u smislu uparenosti puno/prazno vozilo i sl.

SW tehnologije
Windows XP / 2003 / Vista / 2008
.NET Framework 3.5
MS SQL Server ili MySQL

 


Anketa
Koja je Vaša stručna oblast?