Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
znakovi pitanja
brošure

Sistem za kontrolu pristupa na parkinge

Opis rada sistema

1. Na centralnom serveru se nalazi baza podataka u kojoj sadrži podatke o:
    a. parking-lokacijama sa pripadajućim kapijama
    b. terminalima koji kontrolišu kapije parking lokacija
    c. vozilima podeljenim u grupe po pravima pristupa

2. Baza se ažurira pomoću administrativne aplikacije kojom se:
    a. definiše topologija sistema (parking-lokacije, kapije)
    b. definišu terminali za kontrolu sistema
    c. uvode, brišu ili menjaju prava pristupa vozila ili grupa vozila određenim parkinglokacijama
    d. Sve promene su trenutno i automatski na snazi u celom sistemu, pod  pretpostavkom da su svi terminali i centralni server povezani u LAN!

3. Terminali koji kontrolišu sve ulaske i izlaske sa parking-lokacija:
    a. imaju ažurne informacije o pravima prolaska vozila
    b. obaveštavaju službeno lice o tome da li vozilo ima pravo prolaska ili ne u datom trenutku (satu u danu u nedelji) na dotičnu parking-lokaciju. Na osnovu ove informacije službeno lice daje ili ne daje dozvolu za prolaz vozila, davanjem komande za podizanje rampe
    c. autonomno rade i u slučaju prestanka veze sa serverom (važi za “proximity” terminale)

4. Servisi koji kontinuirano rade na centralnom serveru:
    a. skupljaju informacije o prolascima sa terminala
    b. programiraju terminale promenjenim informacijama o pravima pristupa
    c. on-line kontrolišu “long range” terminale
    d. signaliziraju neispravnost i/ili nedostupnost terminala

5. Izveštavanje iz klijentsko-administrativne aplikacije pokriva:
    a. preglede vozila i lokacija
    b. pregled grupa po pravima pristupa
    c. preglede svih uspešnih i odbijenih prolazaka po lokacijama i vozilima

6. Opciono:
    a. davanje impulsa od strane terminala za otvaranje barijere (podizanje rampe, otvaranje kapije, uvlačenje stubova u podlogu, ...)
    b. automatsko pravljenje i arhiviranje fotografija načinjenih u trenutku prolaska vozila
    c. integrisani video-nadzor
    d. on-line informisanje službenog lica o vozilu koje trenutno prolazi, sa svim podacima i fotografijom vozila iz baze podataka

 

Povratak na prethodnu stranicu

 


Anketa
Koja je Vaša stručna oblast?