Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
znakovi pitanja
brošure

Brojač prolazaka PeopleCounter

People counter je sistem za praćenje broja prolazaka baziran na jednostavnom i pouzdanom uređaju za brojanje prolazaka i namenski razvijenom softveru. Sistemom upravlja kontrolna jedinica koja podržava jedan do dva para detektora prolaska. Ukoliko se radi o lancu prodajnih objekata, geografski razuđenih, sve lokacije mogu se nadgledati sa jedne tačke. Softverski paket, koji je deo sistema, generiše brojne izveštaje, naglašavajući statistiku prolazaka u definisanom vremenskom okviru (sat, dan, mesec). 

Programski paket pruža statistički prikaz broja posetioca u objektu po satima, danima ili mesecima. Gornji dao prozora rezervisan je za grafički prikaz rezultata dok se u dnu prozora nalaze kriterijumi pretrage na osnovu kojih se kreira grafik. Kriterijumi mogu biti lokacija, vrsta prikaza izveštaja koji želimo da kreiramo i vremenski interval na koji se izveštaj odnosi. Grafik se može sačuvati kao slika u izabranoj datoteci ili se može odštampati.

Program generiše nekoliko vrsta izveštaja:

  1. Standardni izveštaji  - omogućavaju pregled broja poseta po satima, danima i mesecima u zadatom intervalu

  2. Napredni izveštaji - pregled po danima u nedelji, za definisani interval u toku dana, za definisani interval u izabranom danu u nedelji

Konkretno, nedeljni izveštaj pokazuje broj prolazaka u svakom danu odabranog intervala, tako da su dani u nedelji uvek u istoj boji i za svaku nedelju postoji pie chart people countertačka koja označava prosek poseta po danu u toj nedelji. Ove tačke su spojene linijom ispod koje je osenčena oblast koja nam pomaže da bolje uočimo kretanje broja poseta po nedeljama. U legendi je prikazano kojom je bojom koji dan obojen, a na dnu grafikona vidimo na koje se datume odnosi prikaz.

Da bismo generisali  Izveštaj za interval u danu zadajemo vremenski interval u smislu datuma izmedju kojih za sve dane želimo broj poseta, ali i sati za koje želimo da pretražujemo dane. Tako, na primer, možemo videti sve prolaske po danima od 1. februara do 28. februara koji su bili izmedju 8 ujutru i 8 uveče kao na sledećoj slici.


Program podržava različite vrste šema. Jedna od njih je i pie šema koja prikazuje procentualni udeo za svaki dan zadatog intervala u ukupnom broju poseta.

 

Povratak na prethodnu stranu 

 

 


Anketa
Koja je Vaša stručna oblast?