Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
znakovi pitanja
brošure

Sistem za praćenje i pozicioniranje vozila ORIS

Proizvod našeg partnera

Oris-08 predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, koristeći više različitih uslužnih servisa kao što su: GPS - za određivanje tačne lokacije, GPRS - za prenos podataka, Internet - za vizuelni prikaz preko Web-a ili Desktop aplikacije.
 
Shema sistema OrisU vozilo se ugrađuje uređaj Oris-08D, koji u sebi poseduje GPS prijemnik i pomoću koga određuje tačnu poziciju. Uređaj sadrži i GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera.

Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, nivo goriva, detekciju otvaranja/zatvranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranje panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika. Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju. Korisnici sistema Oris-08 putem web aplikacije Oris-08W ili specijalizovanih Desktop aplikacija Oris-08DA, mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu. Uređaj je namenjen za lociranje i praćenje vozila, kao i za praćenje različitih događaja na vozilu. 

Uređaj je projektovan tako da mu je glavno napajanje dovedeno sa glavnog akomulatora vozila, a po nestanku napajanja uređaj nastavlja rad sa pomoćnom baterijom. Baterija je tipa Li-¬ion 3.7V 950mAh, i obezbeđuje uređaju autonomiju rada minimalno 6 sati. Dužina trajanja baterije zavisi od režima rada uređaja, kao i od osnovnih podešavanja, ako je uređaj podešen da se javlja ređe i baterija će duže držati.

Oris-08¬D ima 4 režima rada.

Osnovni režim rada je kada je kontakt brava aktivirana, tj. vozilo je u kretanju. Vozilo šalje podatke na zadati vremenski period ili za zadatu promenu ugla kretanja.

Režim rada „Parking“: Po deaktivaciji kontakt brave i po isteku vremena prelaska u „Parking“ režim rada,  uređaj prelazi u ovaj režim, u kome šalje podatke samo na određeni vremenski period, koji je prethodno definisan u meniju za podešavanje.

Režim mirovanja (sleep mode). Posle isteka vremena za prelazak u “sleep mode” uređaj se deregistruje sa GSM mreže, i prelazi u režim rada sa minimalnom potrošnjom. Ovaj režim se prekida aktiviranjem kontakt brave.

Režim rada „Pomeranje“. U slučaju da je kontakt brava deaktivirana, a GPS prijemnik detektuje neku brzinu kretanja u nekoliko uzastopnih očitavanja pozicije šalje se SMS i alarm sa obaveštenjem o neovlašćenom pomeranju vozila. Nakon ovoga, uređaj izlazi iz dotadašnjeg režima rada i prelazi u režim rada „Pomeranje“. U ovom režimu se šalju podaci kao i u normalnom režimu rada, sa tom razlikom što se u kontrolnoj aplikaciji ne detektuju kao normalno javljanje nego alarm neovlašćenog pomeranja.

Pored ova četiri režima, uređaj ima i mogućnost „Hvatanja grešaka“. U slučaju da se desila neka nepredviđena greška u programu uređaj prelazi u ovaj režim, pronađenu grešku pretvara u tekstualnu formu, pakuje je u fajl i šalje je na server radi analize i otklanjanja.

Uređaj je opremljen i alatom za ažuriranje firmware-¬a putem ftp servera. Nakon analize i otklanjanja greške, moguće je program sa ispravljenom greškom postaviti na ftp server, a zatim se uređaju šalje SMS sa komandom za preuzimanje novog firmware-¬a. Po prijemu ove poruke, uređaj čeka odlazak u „Parking“ režim, zatim se konektuje na ftp server, preuzima novi firmware i instalira ga. Za vreme preuzimanja i instalacije novog firmware¬-a uređaj neće funkcionisati.

Nudimo tri vida korišćenja sistema Oris-08:

  1. Putem Web aplikacije Oris-08W, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji, gde imaju mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu, analize kretanja vozila za određen vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

  2. Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema Oris-08 u sedište krajnjeg korisnika. U ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, sa nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija Oris-08DA, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova.

  3. Treći vid ponude je korišćenje Desktop aplikacije u interakciji sa bazom koja se nalazi u našem kontrolnom centru, putem interneta. Pri tome krajnji korisnik dobija klijentsku aplikaciju Oris-08D i plaća mesečnu pretplatu za uslugu korišćenja kontrolnog centra.

screen shot oris software

Pre svega se misli na blagovremeno preusmeravanje vozila-¬predefinisanje rute, sistem pomaže prevoznicima da unaprede svoju realizaciju otklanjajući eventualna kašnjenja, i da na najbrži i najefikasniji način odgovore na zahteve svojih klijenata. Zahvaljujući raznim analizama koje Oris-08 pruža, moguće je optimizovati vozni park i direktno uticati na povećanje iskorišćenosti flote. Sistem Oris-08 je dovoljno fleksibilan i modularan da odgovori i na određene specijalne zahteve korisnika u svim svojim segmentima, kako na hardveru tako i na softveru.

 

Povratak na prethodnu stranicu

 


Anketa
Koja je Vaša stručna oblast?